CODING MIGHT BE AN ART
A picture is worth a thousand words.
Examplum
1
Wybierz rozmiar czcionek
Choose font size
  {{size.w}} x {{size.h}}
2
Załaduj grafikę
Select image
Załaduj grafikę
Załaduj grafikę z URL
Rozmiar czcionki: {{Data.size.px}}px
Rozmiar bloku: {{Data.size.w}} x {{Data.size.h}}
Plik: {{fn}}
Rozmiar grafiki: {{w}} x {{h}}
W znakach: {{Math.floor(w / Data.size.w)}} x {{Math.floor(h / Data.size.h)}}
load image
example
pobierz
zaznacz wszystko
PROMYK